Nieuwe Termunterzijl

Nieuwe Termunterzijl - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Ter verbetering van de waterstaatkundige toestand besloot het bestuur van het waterschap Oldambt tot de bouw van een tweede sluis. Bij de monding van het Zijldiep werd een zijtak gegraven, waarin de tweede uitwateringssluis kwam te liggen. Met de bouw van de Nieuwe Termunterzijl werd de afvoercapaciteit verdubbeld. De sluis werd in 1870 in gebruik genomen.

De Spuiboezem

De Spuiboezem - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Een steeds terugkerend euvel bij de Nieuwe Termunterzijl was het dichtslibben van de uitwateringsgeul. Eerst probeerde men het probleem op te lossen met een handbaggermachine. Later werd met een soort ploeg de geul schoon geploegd. Om het dichtslibben definitief tegen te gaan, liet het waterschap Oldambt in 1906 een nieuwe buitengeul graven. In de Kleine Polder, waar nu het zwembad ligt, kwam een spuiboezem. Daar liet men bij vloed zoveel mogelijk zeewater binnenstromen. Bij eb werden de schuiven omhoog getrokken en het water stroomde dan met grote snelheid door de geul in de Eems. Het afgezette slib werd meegenomen en de geul was weer vrij. Het spuien vond vooral plaats in droge tijden, wanneer weinig boezemwater aanwezig was. Om te voorkomen dat het water uit de spuiboezem in het Termunterzijldiep zou stromen, is bij de opening een keersluis in het diep gemaakt. Een klein monument van natuursteen herinnert aan de ingebruikname in 1906.

bron: Digitaal gehucht Termunterzijl

Jaarverslag 2022

9 maart 2023 - Jaarverslag 2022 In dit verslagjaar nam de vrijwillige crew van gemaal Cremer het bedrijfsritme van vóór corona weer op. Dat betekende dat de reguliere bestuurs- en machinistenvergaderingen weer als vanouds konden worden opgepakt, dat de bezoektijden op zondagmiddag weer van kracht werden en dat het onderhoudswerk aan het gebouw en het motorenpark weer zonder restricties kon worden opgenomen. Kortom, we raakten weer in ouden doen. Van al deze activiteiten doe... lees verder »

Jaaroverzicht 2021 - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Jaaroverzicht 2021

24 januari 2022 - Jaaroverzicht 2021 Evenals in het voorgaande jaar werd het sociale leven in Nederland in dit verslagjaar in hoge mate gedicteerd door regeringsmaatregelen ter be... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.