De naamgevers van gemaal Cremer

Waterbouwkundigen B. Cremer en P.G. (Pieter Geert) Cremer (1866-1939)

Waterbouwkundigen B. Cremer en P.G. (Pieter Geert) Cremer (1866-1939) - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Samen zijn vader B. Cremer en zoon P.G. Cremer 91 jaar in dienst geweest bij het waterschap Oldambt. De diensttijd van B. Cremer liep van 3 maart 1841 tot 6 september 1888.

P.G. Cremer nam op 6 september 1888 de taak over van zijn vader tot 1 mei 1932. Niet alleen als waterbouwkundige heeft hij zijn sporen verdiend. Hij was ook architect van een aantal bouwwerken, onder meer van:
- Gemaal Cremer te Termunterzijl
- Het museumgemaal De Hoogte te Nieuwolda (zie foto)
- De strokartonfabrieken De Toekomst 1 en 2 te Scheemda (zie foto)
- De kazerne van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee te Nieuwolda (zie foto)
- Hotel Bos te Nieuwolda (zie foto)
- Zijn eigen woning aan de hoofdweg West te Nieuwolda (zie foto)

Ridder in de orde van Oranje Nassau

Ridder in de orde van Oranje Nassau - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Ook was P.G. Cremer directeur van de Avondschool voor Ambachtslieden. In een artikel van de nieuwe Winschoter Courant van 20 januari 1938 wordt de heer P.G. Cremer geroemd om zijn werklust, bekwaamheid en edel karakter. Op 7 oktober 1931 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau (zie oorkonde).

De stichting Museumgemaal Cremer onderhoudt nog steeds contacten met de nazaten van de heer Cremer. Zo heeft de familie een passerdoos die de heer Cremer tijdens zijn loopbaan gebruikte, aan de stichting geschonken. Deze passerdoos (zie foto) heeft een ereplek in de vitrine van het Gemaal.


Jaarverslag 2022

9 maart 2023 - Jaarverslag 2022 In dit verslagjaar nam de vrijwillige crew van gemaal Cremer het bedrijfsritme van vóór corona weer op. Dat betekende dat de reguliere bestuurs- en machinistenvergaderingen weer als vanouds konden worden opgepakt, dat de bezoektijden op zondagmiddag weer van kracht werden en dat het onderhoudswerk aan het gebouw en het motorenpark weer zonder restricties kon worden opgenomen. Kortom, we raakten weer in ouden doen. Van al deze activiteiten doe... lees verder »

Jaaroverzicht 2021 - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Jaaroverzicht 2021

24 januari 2022 - Jaaroverzicht 2021 Evenals in het voorgaande jaar werd het sociale leven in Nederland in dit verslagjaar in hoge mate gedicteerd door regeringsmaatregelen ter be... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.